Inatallatie van Shlomo Schwarzberg en Loes Heebink

Een parabel van macht en onmacht, waarin door midel van werkelijkheid en schijn,
van leven en theater, een uitspraak gedaan wordt over de huidige samenleving

Whispering of the walls
in SAFE onder het gemeentehuis

Meeting-room
in het gemeentehuis boven SAFEDe geluidsinstallatie "Whispering of the walls" was te zien in de expositieruimte van SAFE. De oorspronkelijke functie van het kunstenaarsinitiatief SAFE is uitgangspunt voor het leggen van een relatie tussen de machtssituatie boven in het gemeentehuis en de absurditeit van de nooit gebruikte atoomschuilkelder beneden.

De bezoeker moet zijn weg vinden door de installatie, heen en weer terug naar de uitgang; gevangen in de kunst, maar vooral in de absurditeit van het gegeven atoomschuilkelder.
Boven in de hal van het gemeenthuis is een andere absurde metafoor te zien. Deze metafoor gaat over besluitvorming, met alle vraagtekens die daarbij behoren.

De videoinstallatie "Meeting-room" opgesteld in de hal van het gemeentehuis, wil door vermenging van fictie en werkelijkheid situaties van een hedendaags inferno verbeelden. Sinds de media vanuit alle hoeken der aarde informatie over ons uitstort, gaat er steeds meer langs ons heen en slaat de onmacht om er iets aan te doen harder toe.

Op medianiveau wordt beeldtaal steeds meer een middel waardoor wij ons gezichtsveld vergroten, terwijl vooral de gesproken taal gebruikt wordt om te onderhandelen en te manipuleren.
Normaal gesproken zijn wij niet aanwezig op geheime en besloten vergaderingen van machthebbers. In dit geval, van deze speciale vergadering, zien wij rond de vergadertafel in de "Meeting-room" verbeeldingen van zeven personages, die taal gebruiken/misbruiken om macht te creÎren.

Shlomo Schwarzberg en Loes Heebink, april 1997

Fotografie: Ruud Ploeg, Zwolle


SAFE Home Page | Tentoonstellingen