De wereld is het mooiste waar zij ophoudt te bestaan

Een installatie van Tine Wilde van 29 augustus t/m 27 september 1998

Tine Wilde isoleert gedurende veertien dagen zichzelf van de buitenwereld. Zij neemt een pakket overlevingsboodschappen mee. Met behulp van een camera verkent zij de ruimte minitieus.

De beelden die dat opleverd worden in een installatie getoond samen met een gesproken route-beschrijving, te horen via een kop-telefoon, zoals die zich in haar hoofd manifesteert.
Tijdens haar verblijf berricht zij dagelijks de media.

Als afronding van het project wordt een catalogus gepresenteerd waarin documentatie over haar verblijf in Safe worden opgenomen. De presentatie, d.m.v. een theatrale lezing en een daarop volgende gedachtenwisseling met belangstellenden, vormt de afsluiting van haar project.

 


SAFE Home Page | Tentoonstellingen