Project 004/Locatie 5/Het Tekstregelarchief


Een installatie van Marijke Hooghwinkel, van 26 juli t/m 2 augustus 1997

HET TEKSTREGELARCHIEF is een verzameling tekstregels. Geplaatst binnen verschillende kaders. Het is de legalisatie om tekst onder te kunnen brengen. Als beeld te presenteren. De tekst is het beeld. Het beeld is het beeld. Door middel van dia bijvoorbeeld worden associaties gelegd tussen beelden en regels. Zowel als verwijzing naar de afbeeldingen als andersom.

Als begin of afbakening in de ruimte hangen in een diagonaal ladderobjekten. Die de relatie aangaan met het schuin tegenovergeplaatste kistobjekt. Daarin corresponderend met de codering op de ladderobjekten, tekstregels. Als UITGELICHT toont het fotobeeld in stukken gehakte zinnen en woorden. Fragmenten uit kistobjekt. Waardoor de kontekst verandert. En er soms niet meer overblijft dan een enkele klank. De toeschouwer dwingend bepaalde woorden tot zich te nemen. Als een konstante stroom van synchroon gelezen tekstregels vormt geluid een beeld door de ruimte.

LEZING 01

de ruimte die ik schilder
is ook de steen

een silhouet van herinnering
in abstraktie

verworden tot relikwie
tevens aandenken
aan een stukje tijd

ligt de piramide stabiel
op het vlak
doorklieft een lijn de steen
in twee stukken

valt de top
precies in haar voegen
uit elkaar

plotseling doodgewoon
een brokstuk in mijn hand


Uitgelicht
zijn de woorden
regels
spreken gedachten filosofie
en poëzie
dralend rond interpretaties

uitvergroot in beeld
getuigen jaarringen
van wat ooit stammen waren
in bladeren


glazen deuren aan het eind
kale leegte

bewaart herinneringen
in het verleden
zijn woorden nu het beeld


meisjeshanden omvatten kleine noden
gelijk kostbaarheden gevonden in het zand
langs de zee tussen rotsen in de branding
spoelden glimmend graniet en jade

geraapt verzameld doorstaat de tijd
rond en stomp ogen stenen kleivormpjes
ook gespikkeld draagt het
witte houten kastje plankjes

bloot kruipt de slak los van haar huisje
liggen in een hoek larfjes en zwarte
vliegjes kruipen langs de wand omhoog


Oud en sjiek ademen
statige huizen in apartementen boven elkaar
stijgen stenen trappen donker

dreigend
portieken nat en
druppelen hoge populieren


Vloer
golft water tegen wand
stroomt puntig gekarteld
een randje

suggereert hout de binnenkant
van een ruim

plafond gedragen
door vertikalen


bewegend dolende skeletten
door hol en leeg
staren muren kil en doods

hangt behang bloemetjes langs
streepjes
de herinnering vergeeld draagt
lege plekken achter glas

de tuin in bladeren op
kiezelpaden

bitter lopen tranen
volwassen
naast de dood staat de vrouw
op de drempel


gedachten duwen geesten voort
en voort en voort
naar de diepte van de duisternis

transparant vormen de wezens een
patroon een plaats in de ruimte

Zie ook Etalage (externe link)
Caution: NO thumbnail previews

Fotografie: Ruud Ploeg, Zwolle


SAFE Home Page | Tentoonstellingen