The silence

Een dia-installatie van Marcel van Kerkvoorde, van 5 juli t/m 19 juli 1997

Ik ga hierbij uit van de in de atoomschuilkelder aanwezige sluitdeur. Op één deur breng ik door middel van trompe-l'oeil kogelgaten aan. Daaroverheen wordt de diasequence "The Silence" vertoond.

De dia's laten een korte sequence uit een interview zien, waar de geïnterviewde de volgende tekst uitspreekt:

"Het kan me geen moer schelen dat ze me de verschrikkelijke noemen"

De geïnterviewde is "Arkan", een joegoslavisch oorlogsmisdadiger en leider van de Arkan Tigers, geïnterviewd door de BBC in 1992 aan het begin van de burgeroorlog.

Op de achtergrond is een stem hoorbaar. Het is de stem van Jan Piwonski, een inwoner van Treblinka, die de volgende tekst uitspreekt.

(vertaalt uit het pools):
Om te beginnen, toen het kamp werd gebouwd, werden er bevelen in het Duits geschreeuwd, je hoorde kreten, er waren joden die ijlings hun werk deden, er werd geschoten, maar toen heerste er die stilte, er waren geen werkcommando's, een waarlijk volkomen stilte. Er waren veertig wagons aangekomen, en verder niets, dat was dus iets heel merkwaardigs.
Die stilte maakte het hun duidelijk?
Dat is zo. Ja.
Kan hij die stilte beschrijven?
Het was een stilte... Er gebeurde niets binnen het kamp, je zag niets, je hoorde niets, er bewoog niets.. Toen begonnen ze zich af te vragen: "Waar hebben ze die joden gelaten?"

© 1997 Marcel van Kerkvoorde     A. Romeinstraat 14     2135 SJ Hoofddorp    T&F 023 5640426

Marcel van Kerkvoorde heeft ook een prachtige zelfgebouwde pagina. Ga eens kijken. www.kerkvoorde.demon.nl/start.htm

Fotografie: Ruud Ploeg, Zwolle


SAFE Home Page | Exposities