Plenty o' nuttin'                                                                                           31-8 t/m 20-10-2002

Recensie Kunstbeeld - review november 2002

André Pielage

Ongeduldige bezoekers beleefden weinig plezier aan de installatie 'Plenty o' nuttin' die André Pielage onlangs in de tentoonstellingsruimte van kunstenaarsinitiatief Safe Dalfsen realiseerde. Eventuele negatieve of verontwaardigde reacties waren door de kunstenaar ingecalculeerd. Met enige regelmaat stelt hij het geduld van zijn publiek op de proef met de bedoeling de gretigheid en het verlangen naar vreemde visuele verschijnselen te verhevigen.
De gedachtengang van André Pielage (1976) is simpel. Zijn stelling is dat beeldende kunst bloedeloos wordt zonder zinderend of hartstochtelijk verlangen naar het zien of ervaren ervan. Door de tijdsduur van bijzondere waarnemingen te reduceren voedt hij het verlangen naar een langere ervaring van het beeld.
'Plenty o' nuttin' bestond uit duizenden zorgvuldig aan het plafond bevestigde draadjes die beschenen werden door acht tl-buizen die na drie minuten (aanvankelijk waren dat er tien!) enkele seconden uitflitsten. Ogenschijnlijk was er verder niets bijzonders aan de hand. Wie niet beter wist, had een kleine stroomstoring kunnen vermoeden. Slechts de alerte bezoekers werden getrakteerd op een bijzondere visuele gewaarwording. Gedurende de kortstondige en totale duisternis openbaarde zich een merkwaardig zwevend object van lichtpuntjes die gegenereerd werden door fluorescerende puntjes op de draden.
In zijn kunstprojecten probeert Pielage duidelijk te maken dat het uitgestelde genoegen het uiteindelijke genot vergroot. Daarom zoekt hij steeds naar nieuwe mogelijkheden om het verlangen te verhevigen. Vaak gebruikt hij daarvoor ervaringen die bekend staan als aha-erlebnis. Zo ook in Dalfsen, waar de duizenden draadjes een geheim in zich droegen dat zich slechts enkele seconden openbaarde voordat het weer in een zee van licht verdween: een zuchtje kunst, een moment van betovering en gelukzaligheid.
Pielage verrichtte het afgelopen jaar (met dank aan het Fonds) in Japan uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid om met minimale middelen een maximaal ruimtelijk effect te bereiken. Dat streven koppelt hij in wisselende uitwerkingen aan verwoede pogingen om het publiek te leren geduld te betrachten. De intensiteit van een belevenis wordt zodoende aangewakkerd. Ervaringen worden leuker als men erop moet wachten. Wie met zoveel geduld aan een installatie heeft gewerkt als André Pielage in Safe Dalfsen, mag van het publiek op z'n minst enkele minuten wachttijd vragen om de wonderlijke werking van het geabsorbeerde, gereflecteerde en uitgeademde licht te ervaren.

Wim van der Beek

De installatie 'Plenty o' nuttin' van André Pielage was tot 20 oktober te zien in de schuilkelder van Safe in Dalfsen als onderdeel van de grensoverschrijdende Nederlands-Duitse kunstmanifestatie 'Ontmoetingen - Begegnungen'.