Het krijgsbedrijf

Een fototentoonstelling van Dik Bouwhuis, van 25 oktober t/m 6 december.

 

- HET KRIJGSBEDRIJF -

De foto's van beeldend kunstenaar Dik Bouwhuis ontstaan vanuit een onderzoeksmatige manier van werken, gebaseerd op waarneming en intuïtie. De opnames worden vaak gemaakt in gebouwen. Hij observeert ruimtes en de situaties van objecten in zo'n ruimte. Zijn voorkeur gaat uit naar lokaties met een bepaalde menselijke of maatschappelijke relevantie. Zo werden de afgelopen jaren o.a. een verpleeghuis, en zijn ouderlijk huis aan een onderzoek onderworpen. Mensen komen zelden voor op zijn foto's. De menselijke aanwezigheid is echter voelbaar.

Rode draad in het werk van de kunstenaar is de complexiteit van de werkelijkheid en de verschillende standpunten die daarin zowel letterlijk als figuurlijk kunnen worden ingenomen. In het verlengde daarvan de discrepantie tussen objectiviteit en het nastreven daarvan, tegenover de eveneens eenzijdige subjectiviteit van een al te individuele interpretatie en representatie van de werkelijkheid.

Het werk van Dik Bouwhuis appelleert zowel aan het één als aan het ander en wordt gekenmerkt door gelaagdheid en transparantie. In zijn werk wordt de herkenbaarheid van een alledaags blikveld gekoppeld aan een stimulerende subjectiviteit. Het geheel helpt de beschouwer zijn eigen gedachtenstroom te genereren en vorm te geven, waardoor deze zijn gevoel voor de realiteit kan verrijken.

"Het Krijgsbedrijf" luidt de titel van zijn meest recente project. Sinds de val van de Berlijnse muur en het uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn de militaire verhoudingen in Europa fundamenteel gewijzigd. Voor de koninklijke landmacht betekende dit het grootste reorganisatieproces sinds de 2e Wereldoorlog. Kazernes en materieel werden afgestoten en de dienstplichtig militair moest plaatsmaken voor een beroepsleger.

Dit was voor Dik Bouwhuis de aanleiding tot een fotografisch onderzoek naar de wijze waarop heden en verleden van de krijgsmacht elkaar kruisen en zich manifesteren in de militaire omgeving. De kunstenaar kreeg van defensie min of meer carte blanche voor wat betreft het fotograferen van de diverse defensieobjecten. Hij bezocht tal van kazernes verspreid over Nederland, kazernes die worden afgestoten, als ook kazernes die worden gemoderniseerd.

In zijn werk gaat de aandacht met name uit naar de "alledaagse" werkelijkheid van de militaire omgeving die voor een groot deel blijkt te bestaat uit kantoren, kantines, opslagplaatsen, vergaderruimtes en soldaten verblijven. Hij laat geen eenduidige beelden zien, maar foto's die bij de beschouwer verschillende associaties en gevoelens kunnen oproepen. Het werk lijkt zich te begeven tussen werkelijkheid en fictie, in een grensgebied tussen autonome en documentaire fotografie.

De presentatie van "Het Krijgsbedrijf" in de atoomschuilkelder van Safe van 25 oktober t/m 6 december 1997 is mede mogelijk gemaakt door Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst Amsterdam, en een bijdrage van Soeverein b.v. Weesp.

Dik Bouwhuis
Assendorperdijk 184
8012 EK Zwolle
E-mail: dik.bouwhuis@wxs.nl

Zwart-witfotografie: Ruud Ploeg, Zwolle


SAFE Home Page | Tentoonstellingen