Kijkende deuren

Een film-installatie van Paul Wiegerinck, van 5 juli t/m 19 juli.

Deze installatie van Paul Wiegerinck concentreerde zich op de deuren van de tentoonstellingsruimte en de daaraan grenzende ruimten. Het idee is een beeld te geven van de (atoomschuilkelder-) architectuur door gebruik te maken van de bewegende delen van die architectuur. Dat beperkt zich tot de deuren want de schuilkelder heeft geen ramen. Een reden om de aandacht op de deuren van de ruimte te richten is de dramatische rol die de deuren zouden spelen als het ooit tot een kernoorlog zou komen: open of dicht - binnen of buiten - leven of dood.

Van de tentoonstellingsruimte zijn opnamen gemaakt met een super-8 filmcamera en een videocamera die gemonteerd waren aan de open en dicht gaande deuren. Van elke deur bestaan nu meerdere stukjes film en video die de ruimte tonen waarin de camera zich bevindt als de deur gesloten is en die, na openen van de deur, de ruimte tonen waar de camera zich dan bevindt: een filmische scenewisseling met de deur als statief.

De aan de tentoonstellingsruimte grenzende ruimten worden gebruikt als: kunstlease, opslag van hulpgoederen voor Oost-Europa, gastenverblijf, ateliers en toiletten. De filmpjes geven een beeld van het dagelijkse gebruik van deze ruimten in juni 1997, maar maken je bewust van wat de kijkende deuren hadden kunnen zien in het geval de ruimten ooit aan hun levensreddende functie waren toegekomen.

In de expositie hangt naast elke deur een omklapbaar (als een deur) metalen paneeltje met aan elke kant een beeld (videoprint) van wat de betreffende deur ziet in gesloten en in geopende toestand.

Er draait een loop super-8 film - gemaakt vanaf de deur van de kunstleace die opendraait - in de tentoonstellingsruimte (waar net een vrouw haar hond aait). Deze loop wordt geprojecteerd op een gesloten witte maquette van de tentoonstellingsruimte die dient als sleutel tot de kern van de installatie.

Fotografie: Ruud Ploeg, Zwolle


SAFE Home Page | Tentoonstellingen