ANDRE PIELAGE IN JAPAN


<< VERSLAGEN >>

     
     

Download hier een filmpje over de Aanval op VS (800KB)


Inleiding

Beeldend Kunstenaar Andre Pielage is o.a. door het Fonds voor de Beeldende Kunst en Vormgeving geselecteerd om van 20 april 2001 tot 31 maart 2002 te verblijven en deel te nemen aan het programma van het Center for Contemporary Arts (CCA) te Kitakyushu in Japan.

Safe heeft Andre uitgenodigd om, voorafgaand aan een tentoonstelling in Safe (aansluitend op zijn verblijf te Japan), een openbaar "dagboek" bij te gaan houden op de Internetsite van Safe.

Het CCA is een in mei 1997 geopend instituut voor studie en onderzoek op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, bedoeld voor een internationaal gezelschap van jonge kunstenaars en curatoren. Het instituut is gesitueerd in het zuiden van Japan op het eiland Kyushu, in de buurt van de stad Fukuoka.

Het teit dat voor Kitakyushu als vestigingsplaats is gekozen en niet voor Tokio, Osaka of Kyoto heeft te maken met de financiële structuur in Japan.

Een verblijf in het CCA is niet zo zeer te beschouwen als een volledig individuele werkperiode maar vertoont eerder overeenkomsten met deelname aan de Riiksakademie voor Beeldende Kunsten of de Jan van Eyckacademie. De werkperiode in het CCA is daarom bedoeld voor beeldend kunstenaars niet ouder dan 35 Jaar. Een internationale commissie van gerenornmeerde kunstenaars, directeuren van kunstinstellingen, kunstcritici en curatoren en directie van het CCA beslissen over het beleid, de te ondernemen activiteiten en de selectie van de deelnemers aan het studieprogramma.

Op een niet-hierarchische wijze werken de deelnemers - kunstenaars en curatoren uit Japan en andere landen - samen met gerenommeerde kunstenaars (de gastdocenten) die, op uitnodiging van het CCA, een maand als 'artist in residence' een presentatie en publicatie van hun werk voorbereiden. Door middel van discussies, atelierbezoeken en workshops worden nieuwe wegen onderzocht en wordt dieper ingegaan op ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst, die rechtstreeks samenhangen met de persoonlijke interesses van deelnemers en gastdocenten. Met het programma wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het debat over de hedendaagse

beeldende kunst in het algemeen en de relatie tussen Oost en West in het bijzonder.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:intensieve (verplichte) workshops in groepsverband en individuele werkzaamheden in het atelier. Elke deelnemer heeft de beschikking over een eigen atelier van ca. 35 m2. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om met andere kunstenaars samen te werken in de zogenaamde 'study room'. Aan het eind van de werkperiode wordt een open-atelier-tentoonstelling gehouden. Tegelijkertijd maken de curatoren onder de deelnemers een groepstentoonstelling in de 'Project Gallery' van het CCA.

Karin Arink, Lara Schnitger en Janny Regnerus werden eerder voor het CCA geselecteerd.