"Gulliver" im Bunker

Een reizende tentoonstelling/installatie van Matjaz Stuk en Alena Hudcovicová
van 26 juni tot en met 7 augustus 1999

 
Minister-president Colijn van Nederland zei 2 dagen voor de inval van de Duitsers, dat er niets aan de hand was en dat men rustig kon slapen. De Duitse bezetter heeft vervolgens de Nederlanders hun neutraliteit verweten als medeplichtigheid.

Ook kunstenaars die in geval van oorlogen en mensenschendende omstandigheden zich neutraal opstellen (beeldend of intellecueel) zijn ook medeplichtig, vooral als zij dit direct kunnen aanschouwen.

Vandaar de dringende behoefte van de 2 kunstenaars Alena Hudcovicova en Matjaz Stuk, om beeldend af te rekenen met de neutraliteit inzake Joegoslavie. Ze willen bewust het "not done-principe" negeren, dat nu in de kunstwereldje heerst, om zich als kunstenaar over deze kwesties beeldend of intelectueel uit te spreken. Er bestaat bijvoorbeeld een groot verschil in de houding tussen de Duitse en Nederlandse schrijvers in zake de oorlogssituatie in voormalig Joegoslavie.

Als kunst over het leven gaat en politiek, een belangerijk deel van het leven bepaalt, waarom zou kunst dan niet over politiek kunnen/moeten gaan?

Op de bovenstaande foto, ziet men het "merelveld", oftewel "Kosovo polje", dat de kunstenaars hebben gemaakt in de entree van "Safe" als inleiding van hun installatie "Gulliver im Bunker".

"Kos" staat voor merel. Kosovaren zijn dus merelmensen. In deze fabulistische installatie wordt de historische waanzin van het land, inmiddels aanschouwd door echte merels met een hysterische glimlach.

Deze installatie is speciaal gemaakt voor de tentoonstellingsruimte van Safe. Safe is gevestigd in de atoomschuilkelder van het gemeentehuis van Dalfsen. Deze bunker werd aan het einde van de ëkoude oorlogí gebouwd met het oogmerk om 3000 geselecteerde mensen in ìSafe(ty)î te brengen. Want ook na de bom moest het land regeerbaar blijven.

Nu wordt er kunst in Safe gebracht en zo met de tijd gebonden.

Safe heeft het duo gevraagd om een speciale uitvoering van hun reizend project, "Gulliver Projects" te ontwikkelen en in Safe te presenteren.Deze "Gulliver Projects" zijn in vorm gebrachte beeldende socratische conversaties, tussen de twee kunstenaars, die inmiddels voor het concept van "FABULISME" gekozen hebben, waarbinnen &"Gulliver" een personificatie is van een hedendaagse mens.

               

De metamorfose van zijn eigen ego, die radicaal dan wel evolutionair kan veranderen, afhankelijk van de omstandigheden, ligt hierin te grondslag. Het resultaat is een pandemonium aan persoonlijkheids- en plaats- verwisselingen. De realiteit van de een is een sprookje Ûf een nachtmerrie voor een ander en vice versa.

               

"Gulliver im Bunker" is een installatie, die een dag-droom of een nachtmerrie verbeeldt, afhankelijk van de personages (van de bezoekers). Het is de waanzin die zich in de bunker verschuilt. Het is de incontinente slaap van een intellectueel die, verliefd op zichzelf, zich in zijn eeuwige slaap verschuilt, dromend van de eeuwige glorie-velden.

De toeschouwer wordt door deze dromen geleid, waarbij de historie tot hysterie vertekend wordt. Wat doet deze incontinente Gulliver, ... hier ?Wat doen die merels in het veld? Wie is Gulliver?Er mag gedart en geknikkerd worden.

               

In de videoruimte achter de toiletten is de ècht slapende "Gulliver" te horen en te "zien".Voor "Gulliver im Bunker" zijn al de volgende werken uit "Gulliver's Projects", gerealiseerd: "Gulliver in Iceland" (Reykjavik), "Gulliver in Deutschland" (Dreesden, Chemnitz, Berlin), "Gulliver talks to the unknown painter", "Gulliver and friends", "Gulliver's living skin", "Gulliver's communicating furniture" , "Gullivers in exile" and "2000 years of conversation".

Met vriendelijke groet, Pim Trooster (Safe) ook namens Matjaz Stuk & Alena Hudcovicová.


SAFE Home Page | Tentoonstellingen