SAINTE VICTOIRE: Denken naar abstractie #1

Klik hier voor de recensie in de stentor.
Klik hier voor de foto's van de expositie.
Klik hier voor de foto's van Kunsteducatie, 3 februari.Muurwerken van Gracia Khouw & Sonia Rijnhout

eerste uit een reeks van vier tentoonstellingen gecureerd door Jasper van der Graaf.

locatie : safe, raadhuisstraat 1, dalfsen

opening op 29 januari om 16.00 u

Aanbieding luxe busreis

verzamelen bij NAI Rotterdam t/o Boymans van Beuningen,
vertrek 14.00 u kosten: 15 euro (retour), inclusief versnaperingen aan boord

diner: bij safe wordt u een maaltijd aangeboden tegen kostprijs (ook voor vegetariers)
om ongeveer 18.00 uur rijdt de bus terug naar Rotterdam

opgave en informatie: info@safe-art.nl of telefonisch: 0529 431066

de tentoonstelling loopt van 29 januari t/m 4 maart 2006
openingstijden safe: do t/m za 13.30 - 17.00 uur

www.graciakhouw.nl
www.soniarijnhout.nl

samenstelling: Jasper van der Graaf
co÷rdinatie: Pim Trooster

"Sainte Victoire" is een vierdelige tentoonstellingsreeks over hedendaagse
kunst die de zoektocht naar abstractie van de vorige eeuw voortzet en zich
heeft geactualiseerd. De eerste twee kunstenaars die op locatie in SAFE gaan
werken zijn Gracia Khouw en Sonia Rijnhout.


De titel verwijst naar de berg Mont Sainte Victoire die vele malen is
geschilderd door Paul CÚzanne, een van de grondleggers van de abstracte
kunst. De serie schilderijen van CÚzanne laat op een prachtige manier zien
hoe hij probeerde op een analytische manier de wereld achter het zichtbare
toonbaar te maken. "Sainte Victoire", als titel voor de tentoonstellingsreeks,
is een metafoor voor de zoektocht (of het denken)naar abstractie.
Vandaag de dag zijn er nog steeds kunstenaars die zich artistiek verhouden
tot CÚzanne's vastberaden en gedisciplineerde zoektocht. Het verschil is
echter dat kunstenaars van nu een hele eeuw geschiedenis van abstracte kunst
achter zich hebben en dat de tijden veranderd zijn. CÚzanne's geloof in een
absolute waarheid heeft plaatsgemaakt voor individuele waarheden en
ambivalentie.

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Paul CÚzanne is overleden.
De deelnemers van deel 1 t/m 4 zijn: Gracia Khouw, Sonia Rijnhout, Thomas
Wildner, Jasper van der Graaf, Jan Robert Leegte, Geeske Bijker, Marc
Oosting, JosÚ Heerkens.


Het eerste deel van Sainte Victoire bestaat uit de samenwerking tussen de
Rotterdamse kunstenaars Gracia Khouw en Sonia Rijnhout. Zij maken allebei
werk dat ontstaat vanuit een van te voren vastgesteld werkplan. Het zien van
hun werk als geplande of systematische kunst doet het echter tekort. Beter
is het te spreken van de verbeelding van een persoonlijke perceptie van de
werkelijkheid, met de gestelde voorwaarden als hulpmiddel.
Gracia Khouw zet de traditie van de abstracte schilderkunst op een geheel
eigen wijze voort. Haar werk breidt de traditioneel bepaalde problematiek
van de analytische of formele schilderkunst uit. Dit doet zij door in haar
composities letters te verwerken, die afwisselend te zien zijn als
aanduiding van klank, teken, ˛f richting. Deze lettertekens worden samen met
een abstracte beeldtaal tot een geheel gemaakt en suggereren een specifieke
relatie met elkaar. Gracia Khouw onderzoekt particuliere en algemene
principes van waarneming, die steeds onderhevig blijven aan verandering. In
SAFE zal zij onder andere wandschilderingen maken die een bij de locatie
passende dramatiek in zich herbergen.
Sonia Rijnhout maakt schilderijen en wandschilderingen die worden
vormgegeven met behulp van toevalssystemen en van tevoren bepaalde
beeldelementen. De werkwijze die voortkomt uit een persoonlijke perceptie
van de ons omringende wereld ontstijgt het puur subjectieve. Abstracte
beeldelementen worden gecombineerd met vormen die mogelijkheden scheppen tot
associaties met o.a. stedelijke structuren, graffiti en grafische vormgeving
Sonia Rijnhout ziet de continu´teit van haar artistieke productie als een
dynamische structuur die ze "Spiritual Spine" noemt. Ze heeft een manier
gevonden een analoge wereld te scheppen, een vereenvoudigde weergave of een
transformatie van de werkelijkheid. Haar positie als kunstenaar ziet zij in
dit proces als bemiddelend of intermediair. Sonia Rijnhout gaat in SAFE
onder de titel "Serverroom" een werk op locatie maken in combinatie met
bestaand werk.

Safe Raadhuisstraat Postbus 109 7720 AC Dalfsen Contact: Pim Trooster
t/f 0529-431066
info@safe-art.nl www.safe-art.nl

Met dank aan de Provincie Overijssel, de Gemeente Dalfsen, en het Prins Bernhard Cultuurfonds.