Projecten in 2004


Recensie De StentorFoto's
Binnenste Buiten (deel 3 van 4)

DOUBLE NEGATIVE
eerste episode

Jan van der Ploeg - Dustin Larson

12 september - 31 oktober
open do. t/m zat. 13.30-17.00uur (OPENING 12 september 15u)

Van 12 september tot en met 31 oktober is in de atoombunker Safe te Dalfsen de tentoonstelling
Double Negative te zien, met werk van Jan van der Ploeg (Amsterdam 1959) en Dustin Larson
(St.Paul, VS, 1976). De expositie is het derde deel van een vierluik waarin ogenschijnlijk
tegengestelde kunstenaars een confrontatie aangaan. Op een fluxusachtige wijze, met
gebruikmaking van ready mades geeft Larson commentaar op de schilderkunst, de literatuur en
de alledaagse werkelijkheid. Het lijkt een groot contrast met de gestileerd ogende minimale
schilderkunst van van der Ploeg. In het zoeken naar het minimale vinden ze elkaar. Een tweede
episode van confrontatie zal enige weken later plaats vinden in de Safe dependance in Zwolle;
Safe de Flat

Jan van der Ploegschildert sinds vele jaren nog maar één vorm. De vorm is afgeleid van een
uitgespaard handvat, zoals zich dat veelal in kartonnen dozen bevindt. Hij noemt het een Grip.
Het is eigenlijk niets; lucht, maar tevens de enige mogelijkheid om de inhoud te vatten. Zoals
het handvat ons in staat stelt ons grote volumes toe te eigenen, zo beslaan de monumentale
muurschilderingen van van der Ploeg eveneens grote volumes, soms hele gebouwen. Wat zich in
eerste instantie laat aanzien als abstracte minimale schilderkunst, gestileerd en mooi van
kleur, blijkt bij nadere beschouwing de gehele werkelijkheid te willen omvatten.


De jonge Amerikaanse kunstenaar Dustin Larson werkt momenteel op de Rijksakademie in Amsterdam.
Hij bedient zich van geheel andere middelen dan van der Ploeg. Hij komt voort uit een traditie
in Chicago die tot een lichtzinnig soort conceptualisme leidt. Met minimale middelen probeert
hij de werkelijkheid te intensiveren. Hij maakt daarbij veelvuldig gebruik van ready mades,
performance en fotografie. Met fel gekleurde tape benadrukt hij bijvoorbeeld onopvallende
paaltjes in een grasveld. In een ander werk, 'Good for nothing' ontwaart hij letters in de
vormen van oud meubilair. De letters markeert hij, de tafels en stoelen stapelt hij zodat
de titel van het werk verschijnt. Zoals hij de werkelijkheid intensiveert, zo lijkt hij de
kunst te relativeren. Voor een grote ballonachtige vorm bepaalt hij dat elke ruimte waar
deze ballon precies tussen past geschikt is als tentoonstellingsruimte. Dat kunnen bijvoorbeeld
twee geparkeerde auto's zijn of de ruimte tussen een lantaarnpaal en een prullebak. Meest recent
houdt hij zich bezig met op de markt gekochte kussenslopen, waarvan de decoratieve patronen voor
hem als een soort ready made abstracte schilderkunst gelden.


In de tentoonstellingsreeks Binnenste Buiten onderzoekt gastcurator Jan Maarten Voskuil in een
viertal tentoonstellingen zijn ambivalenties. De keuze tussen kunstenaar of curator, tussen
autonome kunst en engagement, tussen het persoonlijke en het maatschappelijke, tussen abstractie
en figuratie, tussen gevoel en ratio. Kunstenaars die zeer verschillend lijken, feitelijk
tegenpolen zijn, laat hij een dialoog aangaan. Zijn hypothese is dat de tegenstellingen
vaak twee zijden van dezelfde medaille zijn. Dat ze elkaar aanvullen, in zekere zin zelfs niet
zonder elkaar kunnen.

Safe (de kelder) wordt mede ondersteund door de Gemeente Dalfsen en de Provincie Overijssel

safe/kunstcentrum

Postadres :
Postbus 109
Plaats : 7720 AC Dalfsen
Bezoekadres : Raadhuisstraat brede trap t/o Eshuis Etiketten
Tel/Fax : (0529) - 43 10 66
Contactpersoon : Pim Trooster
Curator : Jan Maarten Voskuil
Openingstijden : don. t/m zat van 13.30 - 17.00 uur
Internet : www.safe-art.nl
E-mail : info@safe-art.nl