TODAY

Persbericht Safe

About #2 / van 18 maart t/m 30 april 2007

Maria Zervou (Gr), video

Wouter Jansen, fotoserie

In de duo-tentoonstelling About #2 een combinatie van twee kunstenaars die in de dagelijkse praktijk totaal verschillend te werk gaan, maar die in deze tentoonstelling naadloos op elkaar aansluiten.

Maria Zervou maakt video’s, tekeningen, foto’s en installaties waarin het vrouw zijn een centrale plaats inneemt. In haar video The Shell vraagt ze een professionele actrice om een kreeft op te eten. Ze is gefocust op de metaforen die deze beelden kunnen creëren.

Haar werk gaat over de relatie tussen binnen en buiten, tussen openlijk en verborgen. Het feit dat de actrice de kreeft op een sensuele manier aanraakt, transformeert de scène van openbaar tot privé, van formeel naar erotisch.

Dit proces van transformatie en overdracht stelt haar in staat om zich actief te verbinden met eenvoudige gebeurtenissen en beelden. De herkenbare elementen isoleert en transformeert zij waardoor zij ze reactiveert en voorziet van een nieuwe betekenislaag.

Dezelfde methodische aanpak hanteert zij ook in haar video’s The Doll, Pink Noise and Diagnosis met een belangrijk verschil: de centrale figuren in deze films zijn haar familieleden en de opnames van de kamers en ruimtes zijn gefilmd in hun privé omgeving. Haar artistiek onderzoek is echter hetzelfde: de metaforen die worden gecreëerd door het naast elkaar plaatsen van reële of ideologische ruimtes en vrouwelijke figuren.

Wat haar werk misschien het beste typeert is een sterk persoonlijk sfeer die zij

oproept en die gaat over het vrouw zijn zelf. Het gaat niet zozeer over houding als wel over een gevoel van twijfel en misschien ook van de kwetsbaarheid en de dubbelzinnigheid van het eigen ik.

In Safe toont zij de video’s The Doll (2005) , The red dress would make her body seem more pale, more white (2006) en The Museum (2006).

Wouter Jansen toont in safe de fotoserie 'mijn moeder'.

Wouter Jansen is in zijn dagelijkse leven beroepsfotograaf. Hij maakt in opdracht van tijdschriften en bladen foto’s en fotoseries. Met zijn tentoonstelling in Safe is wordt zijn werk voor het de eerste keer geplaatst in de context van de hedendaagse fotografie binnen de beeldende kunst.

Aanleiding om hem hiervoor te vragen was een serie drieluikjes die hij, op klein formaat had gemaakt over zijn moeder, die het laatste deel van haar leven leed aan een ernstige vorm van dementie. Een hoogst persoonlijk document met een grote zeggingskracht, met een benadering die volkomen losstaat van zijn gebruikelijke fotowerk. Foto’s die een pijnlijk maar tegelijkertijd poëtisch beeld geven van de onbereikbaarheid van een vrouw die ‘ooit zijn moeder was’.

Voor de tentoonstelling in Safe heeft hij een deel van deze serie op diverse formaten afgedrukt en de serie zo opgehangen dat het een indringend maar tegelijkertijd een verstilde verbeelding geeft van een afscheid dat al jaren, bij leven, keer op keer plaats had.

Enkele associaties die Wouter Jansen schreef over de fotoserie Mijn moeder: ‘het verbijzonderen van het gewone’ , ‘een afscheid in foto’s’, ‘afscheid zonder woorden’, ‘tijdens mijn bezoeken aan mijn moeder, samen spelen, iets maken’, ‘waar is de vrouw gebleven die ken zolang ik leef’ , ‘God geeft het, wie het vangt, die heeft het’.

Opening: 18 maart om 16.00 uur

De tentoonstelling duurt van 18 maart t/m 30 april 2007
Raadhuisstraat Dalfsen; Postbus 109 ; 7720 AC Dalfsen ; t/f : 0529-431066

www.safe-art.nl ; info@safe-art.nl