TODAY


10 september t/m 22 oktober is in safe de tentoonstelling

Sainte Victoire - denken naar abstractie - #3
met Geeske Bijker en Jan Robert Leegte

Bekijk hier de foto's:De tentoonstelling wordt zondag 10 september om 16.00 uur geopend

Reserveren à € 15,- voor de bus vanuit Sarphatistraat (t/o Rijksakademie) te Amsterdam, kan via:
info@safe-art.nl òf via tel 0529-43100

De presentatie van Geeske Bijker en Jan Robert Leegte in safe geeft de bezoeker een gevoel van verwarring. Beide kunstenaars gebruiken een sterk gereduceerde beeldtaal om te komen tot installaties die spelen met de ontregeling van de waarneming van ruimte.

Geeske Bijker (1971) maakt schilderijen en wandschilderingen die bestaan uit vlakken, lijnen en stroken.
Haar werk komt voort uit het gebruik van een persoonlijke systematiek. Het systematisch werken lijkt voor
de kunstenaar een uitgangspunt, om eerst consequent te gebruiken, en zich later tegen af te zetten.
Het systeem komt tijdens het werkproces naar voren om later weer doorbroken te worden. De schilderijen
volgen elkaar op, komen als het ware uit elkaar voort en vormen series van een onderzoek naar de werking
van het beeld. Werkte de kunstenaar voorheen nog met duidelijke toespelingen naar de fysieke wereld buiten
het schilderij, het werk van recenter datum is van een abstracter niveau: dat van de (ruimtelijke) waarneming.
In de ruimte van SAFE maakte Geeske een werk dat is opgebouwd uit schilderijen en muurschildering.
Ze baseerde zich op sea sickness en tunnel vision als kernwoorden voor de subtiele verstoring van waarneming.
(Geeske Bijker’s presentatie is mede mogelijk gemaakt door het Fonds B.K.V.B., Amsterdam)

Jan Robert Leegte (1973) begon zijn academietijd met het maken van ruimtelijk werk. Aan het einde van zijn
studie maakte hij steeds meer werk op de computer. Op het scherm waren intrigerende "scrollbar"-composities te zien. De vormgeving van de interface werd van de oorspronkelijke functionaliteit losgemaakt. Het gedienstige medium werd op die manier weerbarstig, verzette zich tegen de neiging van computergebruikers om steeds weer verder te willen klikken. Jan Robert maakte eigenlijk een installatie op het scherm. In werk van recenter datum haalt hij de computerkunst uit de computer, door ruimtelijke installaties en muren met projecties te beschijnen. Haalde de kunstenaar eerst de beeldhouwkunst de computer in, later bracht hij de computerkunst in de fysieke ruimte. Jan Robert maakte in SAFE een installatie van projecties met zaklantaarns in de smalle doorgang en een grote installatie met computerprojecties in eerste ruimte.


Sainte Victoire -denken naar abstractie- is een vierdelige tentoonstellingsreeks over hedendaagse kunst die de zoektocht naar abstractie van de vorige eeuw voortzet en zich heeft geactualiseerd. De twee kunstenaars die op locatie in SAFE werkten zijn Geeske Bijker en Jan Robert Leegte.

De titel verwijst naar de berg Mont Sainte Victoire die vele malen is geschilderd door Paul Cézanne, een van de grondleggers van de abstracte kunst. De serie schilderijen van Cézanne laat op een prachtige manier zien hoe hij probeerde op een analytische manier de wereld achter het zichtbare toonbaar te maken. Sainte Victoire, als titel voor de tentoonstellingsreeks, is een metafoor voor de zoektocht (of het denken) naar abstractie. Vandaag de dag zijn er nog steeds kunstenaars die zich artistiek verhouden tot Cézanne's vastberaden en gedisciplineerde zoektocht. Het verschil is echter dat kunstenaars van nu een hele eeuw
geschiedenis van abstracte kunst achter zich hebben en dat de tijden veranderd zijn. Cézanne's geloof in een absolute waarheid heeft plaatsgemaakt voor individuele waarheden en ambiguïteit.

Dit jaar is het een eeuw geleden dat Paul Cézanne is overleden.

De deelnemers van deel 1 t/m 4 zijn:
Gracia Khouw, Sonia Rijnhout, Thomas Wildner, Jasper van der Graaf, Jan Robert Leegte,
Geeske Bijker, Marc Oosting, José Heerkens

openingstijden Safe: donderdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak, zon en feestdagen gesloten.