each connected to others all edited frequently                                    02 -11 t/m 28-12-2002

Each connected to others all edited frequently een installatie van
                                      Iwan Boverhof
Foto's door Pim trooster

Recensie Zwolse Courant
Recensie Wim van der beek
Kick for fullsize
uitnodiging: each connected to others all edited frequently

Foto's van veranderingen


Iwan Boverhof is vanaf 1 januari voor de duur van tenminste één jaar gastcurator van Safe.

Iwan Boverhof is tevens de laatste kunstenaar die Pim Trooster als curator/initiatiefnemer van Safe uitnodigd om met een installatie te reageren op de atoomschuilkelder te Dalfsen. Na zeven jaar (49 tentoonstellingen) geeft hij bij deze gelegenheid het curarorstokje door aan Iwan Boverhof die de projecten in en vanuit Safe in 2003 inhoud gaat geven.

Each connected to others all edited frequently

Met deze installatie neemt Boverhof de ruimte letterlijk in zijn geheel in gebruik door deze in eerste instantie (zoveel mogelijk) te ontdoen van storende, niet passende elementen. De ruimte is van voor tot achter: werkruimte, "work in progress". Een casco werkruimte van een kunstenaar waar nog van alles kan ontstaan, groeien.

De ruimte is egaal verlicht met daglicht-TL's.

Een gebogen ijzeren trapleuning, een slaapcabine van plaatstaal, een wasbak van beton, lasgereedschap, schetsen en enkele perfect uitgewerkte autonome sobere ruimtelijke (casco) objecten, opgebouwd uit schijfen marmoleum en hout met daar doorheen lopende ijzeren buizen, een ijzergesmeed kledingrek met daaraan drie variaties op de kleerhanger, alles heeft een volkomen vanzelfsprekende plek in de ruimte gekregen. Het totaal wordt met elkaar verbonden door een kwetsbare treklijn over de muren.

Tijdens de tentoonstellingsperiode "all will be edited frequently".

U bent van harte uitgenodigd om de opening bij te wonen, of daarna tijdens de openingstijden de tentoonstelling te komen bezoeken. Zoudt u willen kennismaken met Iwan Boverhof dan is dit mogelijk op afspraak.


2003 Each connected to others, all edited frequently

1 . 2 tot 1 .12 . 2003

Iwan Boverhof gaat het tentoonstellingsbeleid van Safe vernieuwen.

Een aantal praktische zaken die hieruit voortkomen zijn al af te lezen uit de nieuwe indeling van het interieur vanSafe.

De studio van Pim Trooster is volledig gesepareerd van de tentoonstellings- en gebruiksruimtes van Safe. De gang die dienst deed als kunstlease en de keuken van het gastenverblijf zijn aan de tentoonstellingsruimte van Safe toegevoegd.

Tot op heden werd de tentoonstellingsruimte kunstenaars aangeboden als experimentele ruimte voor het ontwikkelen van installatieve kunst.

Als regelmatige bezoeker gedurende de afgelopen jaren is Iwan Boverhof zich steeds meer gaan interesseren voor Safe. Het idee dat hij heeft ontwikkeld voor de voortgang komt dan ook voort uit de analyse van de geschiedenis van 7 jaar Safe. Zeven jaar werken aan een draagvlak voor experimenten binnen de hedendaagse kunst in Overijssel heeft bijgedragen aan de individuele groei van de uitgenodigde kunstenaars en aan een redelijke bekendheid binnen de kunstwereld maar heeft echter niet voldoende opgeleverd wanneer het gaat om het verkrijgen van een sterkere positie van Safe in Dalfsen, Overijsel en landelijk. Er zou iets 'blijvenders' moeten worden neergezet. Hieruit ontsproot het idee om in de tijdsspanne van een jaar, een aangroeiende tentoonstelling te laten ontstaan, die Safe duidelijk op de kaart moet gaan zetten.

De kunstenaars die hij uitnodigt zijn doorgaans bezig binnen hetzelfde segment van de kunstwereld als de kunstenaars die voorheen werden uitgenodigd. Hen zal nu echter een nieuwe, andersoortige vraag worden voorgelegd. Hen word gevraagd om een of enkele werken te maken die en/of voor de specefieke ruimte ontwikkeld worden, maar niet onlosmakkelijk verbonden zullen zijn met de atoomschuilkelder an sich, ze worden dermate autonoom van aard dat ze ook elders getoond kunnen worden.

De aard van de tentoonstelling zal doorlopend zijn. Daarnaast worden er enkele tijdelijke projecten georganiseerd buiten de kelder.

Iwan Boverhof, is naast zijn eigen kunstenaarsschap, gedurende het afgelopen jaar betrokken geweest bij de organistie van Sonsbeek 9 en bij Documenta 11.

Pim Trooster, (31-10-02)

Tentoonstellingsprogramma Safe in 2003