TODAY

About space

safe Persbericht: About Space
Met Alien Oosting en Anky van der Heijden

Van 21 januari tot 26 februari 2007

Alien Oosting

In een eerste fase koestert Oosting een grote ontvankelijkheid voor de ruimte. Zonder vooropgezet plan concentreert ze zich op de vormen die reeds in de naakte ruimte aanwezig zijn: een wand van gipsplaten, een witte deur in de verte, enkele betonnen pilaren. Ze probeert zich louter en alleen te richten op het kijken naar die vormen. Vervolgens voegt ze zelf vormen toe met behulp van eenvoudige materialen. Op een bijzonder indringende manier maken deze artificiële ingrepen de specifieke ruimtelijke eigenschappen van de plek leesbaar. Er ontstaat een harmonieuze of juist spanningsvolle verhouding tussen de bestaande en de toegevoegde elementen. Na dit lange proces van waarnemen en ingrijpen – het neemt soms weken in beslag – volgt er een presentatie.

In safe ging Alien Oosting aan de slag in de gang en de centrale ruimte. Een lange smalle gang met een wand van onbewerkte gipsplaten en een witgeschilderde betonnen wand uitlopend in een veelhoekige centrale ruimte. Door kleine architectonische ingrepen, wordt de beleving van de ruimte getransformeerd. Zij speelt vooral met de perspectifische vertekeningen vanuit de verschillende zichtlijnen in de ruimte en met vorm en maatvoering. Zo wordt bijvoorbeeld aan enkele zuilen een driedimensionale ‘schaduw’ toegevoegd die schuin wegloopt in de bestaande vloer of een kleine maquette van de hele tentoonstellingsruimte wordt in drie dimensies met klei herhaald

op het vloeroppervlak. Het zijn bescheiden ingrepen met een grote zeggingskracht.

De toeschouwer kan alleen door zijn fysieke aanwezigheid ter plaatse en voor de duur van de expositie het werk ten volle ervaren. Men begeeft zich in de ruimte die door de ingrepen balanceert op de grens tussen werkelijkheid en fictie, tussen reële plek en kunstmatig ‘environment’. Foto’s of videobeelden kunnen de fysieke ervaring van de ruimte onmogelijk vervangen. Het einde van de presentatie brengt onherroepelijk ook het einde van het werk met zich mee.

Anky van der Heijden

Twee jaar geleden presenteerde Anky van der Heijden in safe de video-installatie Kiruna.

Nu presenteert zij in de videozaal Reverse eleven, een video-installatie gemaakt in 700 videolagen, geprojecteerd met drie beamers.

Oorspronkelijk ontwikkelde zij dit videowerk in 2006 voor Club 11, het restaurant op de bovenste etage van het PostCS-gebouw, te Amsterdam, waar tijdelijk ook het Stedelijk Museum en W139 zijn gevestigd. Op zes projectieschermen boven even grote ramen was het werk aldaar te zien. Een bezwerend en indrukwekkend kunstwerk toen nog zonder geluid. Zij werd uitgenodigd om voor safe een kleinere uitvoering van deze installatie te ontwikkelen waar ze ook geluid aan toe zou voegen. De installatie die zij nu in safe toont bestaat uit drie projecties plus een hypnotiserende geluidscompositie. De basis van dit videowerk bestaat uit het uitzicht bij nacht vanuit Club 11, over Amsterdam. Na ongeveer een minuut beginnen er plotseling mensen door het beeld naar beneden te vallen. Naakte mensen, mannen en vrouwen allen dwarrelen door het beeld naar beneden. Na verloop van tijd valt er ook allerlei huisraad naar beneden. Langzaam blijft alleen de huisraad in beeld en verdwijnen de mensen. De huisraad wordt geleidelijk vervangen door bloemen.

Dan blijven de bloemen plots onder in de projectie liggen en stapelen zich op zoals sneeuw in een raamkozijn. Uit deze stapeling stijgt alles weer omhoog.

Het werk en de titel Reverse eleven doen onmiddellijk associëren met nine-eleven. Maar dan ontdaan van elke vorm van gruwel en rampspoed. Het werk heeft door haar repeterend en vloeiende karakter een bezwerende werking. De muziek is ontstaan door het sampelen en stapelen van allerlei geluids- en muziekfragmenten.

De videowerken van Anky van der Heijden zijn duidelijk bedoeld als belevingskunst. Door gebruik te maken van repeterende elementen in beeld en geluid en door een betoverend en harmonisch kleurgebruik wordt je als toeschouwer als het ware het werk ingezogen. Anky hoopt de bezoeker deelgenoot te maken van meerdere bewustzijnslagen.

Jaap Groen

In het ‘zwarte’ kamertje presenteert Jaap Groen, Soundscape.

Dit is een geluidsinstallatie die gedurende het gehele jaar in safe te bezoeken zal zijn.

Ongeveer honderd geluidsboxjes vormen de muren en het plafond van dit kleine vertrek.

Uit de boxjes komen allerlei verschillende geluidtrillingen. In het kamertje is in eerste instantie helemaal niets te zien. De bezoekers kunnen desgewenst een zaklamp meenemen. Jaap Groen presenteerde een eerdere versie van deze installatie in 2006 tijdens zijn afstudeerpresentatie bij CABK- ArtEZ te Zwolle. Daar stond het als een vrijstaand ‘huisje’ midden in de kantine.

Jaap Groen creëert environmentachtige belevingskunst en is zich ook aan het ontwikkelen als performancekunstenaar.

Pim Trooster, Dalfsen, januari 2007


safe
Postbox 109
7720 AC Dalfsen
Raadhuisstraat
Contact: Pim Trooster
t/f: +31 529 431066
m: +31 6 51537791
info@safe-art.nl
www.safe-art.nl