Each connected to others all edited frequently #2                                                                   


BEKIJK DE FOTO'S >>
Recensie Wim van der beek

Jillis Verbeek en Maarten Janssen

Onze werkwijze richt zich op het maken en plaatsen van beelden in de openbare ruimte.
Voor het realiseren, presenteren en documenteren van onze beelden maken we gebruik van
verschillende disciplines binnen de beeldende kunsten. Met behulp van taal, fotografie
en film ontlenen we stukjes werkelijkheid uit de realiteit om ideeën en beelden een plek
te kunnen geven.


Het tentoongestelde werk is een selectie uit de serie 'geschreven beelden', een aantal
kunstwerken vastgelegd op film en een beeld in de openbare ruimte dat te zien is vlakbij
de tentoonstellingsruimte safe. De serie 'geschreven beelden' bestaat uit kunstwerken
voor in de openbare ruimte, die gemaakt zijn in tekst. Op film zijn een aantal kunstwerken
vastgelegd, die op eigen initiatief zijn uitgevoerd en geplaatst.

 

Niek de Jong

Het huisje voor de Boedha
Als een tollenaar bij de ingang van de Tempel. Li Chang besloot zich terug te trekken uit
het woelige leven van de corrupte stad Kriopolis. Te voet begon hij aan lange omzwervingen.
Al lopend ontdeed hij zich van de stadse last op zijn schouders. Plaats en tijd vergetend
liep hij voort; sliep langs de kant van de weg en at wat hem in de dorpen werd aangeboden.
Langzaam-aan loopt hij zich leeg. Het was vele malen lente geworden en ook weer
winter. Toen vestigde hij zich net buiten een hoog in de bergen gelegen dorpje.
Juist aan een bosrand net binnen gehoorsafstand van een beekje bouwde hij een schamel hutje.
Daar ging hij zitten op de grond en was alles vergeten. Jarenlang zat hij daar en werd
steeds meer één met de natuur. De dieren waren zijn beste gezelschap.
De mensen uit het dorp beschouwden hem als hun totem en brachten hem op geregelde
tijden een kommetje rijst. Niets proberen dan te zijn.


Niek de Jong maakt schilderijen en beelden. Hij werkt niet graag in het atelier.
Hij vestigd zich liever voor langere of kortere tijd op heel specifieke
plekken. In de natuur, langs een snelweg, bij schiphol in een kerk.
Markante plekken. Het werk gaat niet zo zeer over die plekken -
de plek creëert ruimte van waaruit het werk ontstaat.

 
37.6522 KE
Een mimoide op een van zijn gelukkige dagen - of liever op een van de gelukkige dagen
van de onderzoeker die hem ziet - te aanschouwen, kan een onvergetelijk evenement zijn.
Als een mimoide zijn 'creatieve' periode heeft, dan begint hij met een griezelige
superproductie. Soms maakt hij dan eigen variaties op zijn omgeving, en soms composities
of zelfs 'vormverbeteringen' daarvan. Zo kan hij urenlang bezig zijn, tot grote vreugde
van een abstracte schilder en tot vertwijfeling van een geleerde die tevergeefs probeert
iets van het hele proces te begrijpen. Soms toont de activiteit van de mimoide trekjes van
een uitgesproken kinderlijke vereenvoudiging, maar hij vervalt ook wel eens in
'barokke afwijkingen': alles wat hij dan maakt, wordt gekenmerkt door bombastische overdrijving.
Vooral oude mimoiden fabriceren figuren die een hoogst komische indruk maken.
Alleen heb ik er nog nooit om kunnen lachen.
 
terug naar het archief