Searching - Kevin van Braak                                                                     02 -11 t/m 31-12-2003

Searching
Kevin van Braak
Het project Searching van Kevin van Braak bestaat uit een installatie en een programma waaraan deelgenomen kan worden. De installatie bestaat uit een van vloer tot plafond strekkende wereldkaart en zo'n 165 verschillende reisgidsen van Lonely Planet.

Kevin van Braaks werk gaat veel over de beleving en ervaring van ruimtes. Ruimtes die hij meestal zelf ontwerpt en uitvoert en die je zowel fysiek als geestelijk op een verrassende manier aanspreken. Voor SAFE maakte hij zelf geen ruimte maar verwijst hij naar de ruimtes en plekken op de wereld die er al zijn. Het verwijzen naar de 'buitenwereld' blijft in dit werk echter niet eendimensionaal. Van Braak is bewust met de geschiedenis van de ruimte van SAFE omgesprongen. De voormalige atoomkelder wordt fysiek benauwend als Van Braak je voor laat stellen daadwerkelijk daarin opgesloten te zitten: "op een bepaalde manier transformeren al die lonely planet-gidsen dan tot een soort fantasieverhalen voor al die mensen die dromen over de dingen die ze hadden kunnen zien op deze ene 'lonely planet'". Van Braak is zich er heel goed van bewust dat deze fantasieverhalen zo'n extreme situatie bij lange na niet nodig hebben: vele mensen fantaseren in hun dagelijks leven hier ook over zonder ooit hun dromen in daden om te zetten. Van Braak biedt deze uitweg wel. Bezoekers kunnen een gids meenemen en ermee op reis gaan. Zij krijgen de kans 'op zoek' te gaan naar nieuwe verhalen en nieuwe werelden.

Aan de reis verbindt Van Braak wel de voorwaarde dat de ervaringen worden bewaard en gedocumenteerd. De reiziger neemt de betreffende lonely planet naar het land van bestemming en vult het boek aldaar met aantekeningen in de vorm van een reisverslag, waarvan kleine herinneringen zoals bus-, metro- of treinkaartjes, bonnetjes, foto's, kaarten en tekeningen die eveneens worden toegevoegd, getuigen. Bovendien is belangrijk dat de reiziger een foto van zichzelf maakt met het boek in zijn of haar hand in het land van bestemming en er dient een souvenirtje mee terug genomen te worden dat niet groter is dan A4-formaat en (de reiziger) herinnert aan een bepaalde plek.

De installatie zal op die manier tot 31 december 2003 continu veranderen: boeken gaan en komen terug met herinneringen van mensen die over grenzen zijn gegaan en met hun ervaringen de betonnen muren van SAFE aantasten. Van Braak koestert deze gedachte en zal alle boeken met herinneringen in een nieuw werk gebruiken.

Er zijn veel mooie en goede dingen om te zien, proeven, voelen, ontdekken en blijven leren. De kunstenaar laat zichzelf ook uitdagen door zijn eigen project en zal meerdere malen naar voor hem 'onbekende' bestemmingen afreizen.